تفسیر شورای نگهبان در مورد تصدی وزارتخانه های بدون وزیر

عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه اول خرداد) تفسیر این شورا در مورد تصدی وزارتخانه های بدون وزیر را رسما اعلام کرد.

پیشتر گزارش رسانه های ایران حاکی از آن بود که اعضای شورای نگهبان اقدام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری در به عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت را خلاف قانون می دانند.

آقای کدخدایی تاکید کرد که اعضای شورای نگهبان در قالب تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی معتقدند که"رئیس جمهوری نمی تواند شخصا سرپرستی وزارتخانه هایی که وزیر ندارند را از جمله وزارت نفت برعهده بگیرد."

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی او در پاسخ به این که چرا این شورا در زمان سرپرستی محمود احمدی نژاد بر وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۸ چنین تفسیری مطرح نکرد گفته "آن زمان این موصوع به صورت رسمی به شورای نگهبان اعلام نشده بود."

در اصل ۱۴۱ قانون اساسی قبل از بازنگری، نخست وزیر از این اختیار برخوردار بود، اما بعد از بازنگری چنین اختیاری به رئیس جمهوری تفویض نشده است.

آقای کدخدایی در ضمن از افراد و رسانه ها خواسته که به جای شورای نگهبان صحبت نکنند.