واردات گوشت 'کمر دامداران خراسانی' را شکست

یکی از نمایندگان مجلس ایران می گوید که واردات بی رویه گوشت به این کشور، دامداران خراسان شمالی را "زمین گیر" کرده و به گفته او کمر آنها را شکسته است.

محمد مهدی شهریاری در باره تاثیرات واردات بی رویه گوشت های خارجی به ویژه از برزیل گفت، به همین دلیل بیشتر دامداران مجبور شده اند که دام های خود را بفروشند.

میزان تولید گوشت قرمز سال گذشته استان خراسان شمالی حدود ۲۴ هزار تن بوده که از این مقدار حدود ۱۰ هزار تن به دیگر استان های ایران صادر شده است.

به گفته آقای شهریاری در گذشته میزان ماهانه مصرف کشتار دام در یک روستای این استان حدود ۴۰ گاو بود اما هم اکنون این مقدار به ۱۰ گاو کاهش یافته است.