سفر اروپایی باراک اوباما آغاز شد

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا واشنگتن را به قصد دوبلین، پایتخت جمهوری ایرلند ترک کرده است.

میشل اوباما، همسر آقای اوباما نیز با وی سفر می کند.

رئیس جمهوری آمریکا طی چند روز آینده از بریتانیا، فرانسه و لهستان نیز دیدار خواهد کرد.