حمله به یک پایگاه نظامی در کراچی پاکستان

مردان مسلح به یک پایگاه نیروی دریایی پاکستان در شهر کراچی حمله کرده اند.

تلفات اولیه این حمله دست کم چهار کشته اعلام شده است.

گزارش ها حاکیست که مهاجمان به سلاح های پیشرفته ای مجهز بوده اند و با سربازان درگیر شده اند.

به گزارش خبرگزاری ها، دود از این پایگاه به آسمان برخاسته است.

گفته می شود که مهاجمان چند نفر را گروگان گرفته اند.

وزیر کشور پاکستان می گوید که مهاجمان در یکی از ساختمان های پایگاه یاد شده به محاصره در آمده اند.