شکست سوسیالیست ها در انتخابات محلی اسپانیا

با شمارش اکثر آرای انتخابات محلی و ایالتی در اسپانیا، حزب سوسیالیست حاکم بر دولت این کشور، شکست بزرگی را در برابر حزب رقیب خود متحمل شد.

خوزه لوئیس زاپاترو، نخست وزیر اسپانیا گفته است که حزب او تاوان سه سال بحران جهانی اقتصاد را پس می دهد.

با این وجود، وی گفت که زمان برگزاری انتخابات سال آینده تغییر نخواهد کرد.

با شمارش اکثر آرای انتخابات دیروز، حزب محافظه کار اسپانیا که مخالف اصلی دولت فعلی محسوب می شود، پیروزی قابل توجهی به دست آورد.

اعتراضات چند روز گذشته جوانان اسپانیایی که به نرخ ۴۵ درصدی بیکاری جوانان معترض بودند، انتخابات روز یکشنبه را تحت شعاع خود قرار داد.