تظاهرات ضد هسته ای در سوئیس

بیش از ۲۰ هزار نفر از مردم سوئیس در بزرگ ترین راهپیمایی علیه تاسیسات هسته ای شرکت کرده اند.

این تظاهرات گسترده روز یکشنبه در نزدیکی نیروگاه هسته ای بزنائو، که قدیمی ترین نیروگاه هسته ای اروپاست، برگزار شد.

مخالفان برنامه های هسته ای در سوئیس، خواستار متوقف شدن فعالیت پنج راکتور هسته ای در این کشور شده اند.

دولت سوئیس، تمامی برنامه های خود برای ساخت نیروگاههای اتمی را پس از فاجعه هسته ای فوکوشیمای ژاپن، متوقف کرده و قرار است که در روزهای آینده در مورد تغییر سیاست های خود در این رابطه، اعلام نظر کند.