ناخشنودی آمریکا از پافشاری رئیس جمهوری یمن بر موضعش

هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا از اینکه علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن طرح آشتی ملی با مخالفان را نپذیرفته ابراز ناخشنودی کرده است.

سازمان شورای همکاری خلیج فارس، متشکل از کشورهای عرب این منطقه، برای پایان دادن به بحران یمن این طرح را ارائه کرده بود.

این سازمان هم اکنون تلاش های دیپلماتیکش برای میانجیگری بین دولت یمن و مخالفان را متوقف کرده است.

هیلاری کلینتون در بیانیه اش گفت که رئیس جمهوری یمن در حال حاضر تنها طرفی است که از عمل کردن به وعده اش خودداری می کند.