قبض های گاز در ایران یک ماهه شد

مجید بوجار زاده، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است که قبض‌های گاز از این پس یک ماهه صادر خواهد شد. او همچنین گفته است که ۷۵ درصد مشترکان گاز در استان‌هایی که مصرف گاز آنها زیاد است، "قبض‌ سبز" دریافت کردند.

میزان مصرف مشترکان گاز در ایران به ۱۲ "پله" تقسیم شده است. مشترکان کم مصرف در پله های اول و دوم قبض سبز دریافت می‌کنند، پله های سه تا پنج، قبض زرد و مشترکان پرمصرف در پله‌های شش تا دوازده قبض قرمز دریافت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر آقای بوجارزاده گفت: "در حال حاضر استان‌های تهران و البرز پر مصرف‌ترین استان‌ها هستند و در این مدت ۲۲ درصد مشترکان خانگی در این دو استان قبض‌ زرد و سه درصد قبض قرمز دریافت کرده‌اند."

به نقل از این مقام مسئول تمامی مشترکان خانگی تا ۱۸ خرداد ماه مهلت دارند تا قبض های خود را پرداخت کنند.