دادستان کل ایران: شرایط زنان در زندان قرچک نامطلوب نیست

غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران و سخنگوی قوه قضاییه ضمن خلاف واقع دانستن شرایط نامطلوب زنان زندانی سیاسی در زندان قرچک ورامین گفت "همه مواردی که در سایتهای ضد انقلاب بود، بررسی کردم. این زندان، مرغداری نبوده، بلکه متعلق به بهزیستی بوده و از سال ٨۱ در اختیار قوه قضائیه بوده و تاکنون سه بار بازسازی در آن صورت گرفته است."

پیشتر خانواده های زندانیان زن سیاسی رندان قرچک ورامین با نوشتن نامه ای به "کمیسیون حقوق بشر اسلامی" از وقوع یک "فاجعه انسانی" در این زندان ابراز نگرانی کرده و در بخشی از نامه خود با اشاره به نگهداری از "حدود ۶۰۰ زن با اتهام های مختلف" در زندان قرچک، از ضرب و شتم شدید زندانیان و عدم تغذیه مرتب آنها توسط مسئولان زندان خبر داده بودند.

آقای محسنی اژه ای گفت آن چه "ضد انقلاب" درباره این زندان نوشته کذب است و "این زندان فروشگاه دارد و لوازمی در آن به فروش می‌رسد که تنها به درد خانمها می خورد" آقای اژه‌ای گفت که از تمام سالنها و بندها بازدید کرده و با ۲۰۰ نفر از زنان زندانی صحبت کرده است. او گفت که همه زندانیان و کادر این زندان زن هستند و این "حسن بزرگی است."

آقای محسنی اژه ای همچنین گفت: "مطرح شده بود اینجا هواخوری نیست و ساعتهای متمادی آب قطع است، اینها کذب است، هر سالن دارای هواخوری است و قطعی آب در آن صحت ندارد. در این زندان ۳۹ سرویس بهداشتی و ۳۹ دوش حمام وجود دارد. "

دادستان کل ایران گفت که با این حال دستور داده است تا تعداد شیر آب و ظرف مناسب شستشو در زندان بیشتر شود.