انتقاد مکارم شیرازی به افزایش هزینه های پستی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با جمعی از مسئولان شرکت مخابرات ایران و همچنین استان قم از افزایش هزینه های پستی در ایران انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مکارم شیرازی گفت: "هزینه‌های پستی در بعضی مناطق ۳ برابر و در برخی دیگر ۱۰ برابر شده است و با افزایش هزینه‌های پستی ما برای ارسال نهج البلاغه، توضیح المسائل و قرآن به مناطق مختلف باید چند برابر قیمت آن‌ها را به عنوان هزینه پستی پرداخت کنیم و دولت نیز نسبت به این مسأله بی خیال است."

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر جایگاه شهر قم در جهان تشیع و اسلام گفت: "باید به خدمات‌رسانی در این شهر توجه ویژه‌ای صورت گیرد تا حوزویان این شهر بتوانند با استفاده از فناوری روز و ارتباطات وسیع جهانی از علوم روز بهره‌مند شوند و دین اسلام را با کمک ارتباطات به دنیا صادر کنند."