اعتراض شمقدری به اخراج فون تریه از کن

جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی با ارسال نامه ای به ژیل ژاکوب، مدیر جشنوراه فیلم کن به اخراج فون تریه از این جشنوراه اعتراض کرد.

آقای شمقدری در بخشی از این نامه ضمن یادآوری این نکته که جشنواره کن با هدف مقابله با فاشیست پاگرفت نوشته است: "جای تاسف دارد که امروز شاهد هستیم پس از ۶۴ سال ، رگه ای از خوی همان افراد در تصمیمات مسئولان جشنواره نمود پیدا می کند و یکی از معتبرترین فیلمسازان اروپایی که شاید پر افتخار ترین فیلمساز باشد که در جشنواره کن بارها با فیلم هایش حضور یافته است به تیغ رفتاری متعصبانه که ریشه در دوران قرون وسطایی دارد گرفتار و از جشنواره کن اخراج می شود."

جواد شمقدری از این رفتار به عنوان نقطه سیاهی در تاریخ جشنواره کن نام برده و نوشته است: "نمی دانم آزادی بیان دیگر چه مفهومی خواهد داشت شاید لازم باشد دردایره المعارف ها مفهوم جدیدی از آزادی بیان ارائه شود و الا رفتاری که جشنواره کن با آقای فون تریه انجام داد و مجبورش کرد که بارها به عذرخواهی بپردازد ،انسان را به یاد گالیله می اندازد که صاحبان کلیساهای قرون وسطایی با تهدید مجبورش کردند نظریه علمی اش را که زمین کروی است انکار کند."

در طول جشنواره و پس از اینکه لارس فون تریه در نشست مطبوعاتی فیلم تازه اش گفت که "نازی" است و هیتلر را درک می کند، جشنواره فیلم کن او را تحریم کرد. البته آقای فون تریه بابت اظهار نظر خود عذرخواهی کرد و گفت به تصمیم مدیران جشنواره گردن می نهد.