افزایش ۱۹۰ هزا ر نفری سهامداران بورس در یک ماه

براساس آخرین آمار شرکت سپرده گذاری مرکزی به عنوان مرکز رسمی اعلام تعداد سهامداران در ایران، ظرف یک ماه گذشته تعداد سهامداران بورس ۱۹۰ هزار نفر افزایش یافت.

به گزارش ایسنا، این مرکز همچنین اعلام کرد که در حال حاضر، ۲ میلیون و ۹۰ هزار سهامدار حقیقی فعال در بورس وجود دارد درحالی که در پایان سال گذشته در پایگاه داده‌های پس از معاملات سه میلیون و ۸۶۱ هزار و ۲۵۹ کد ثبت شده بود که از این میزان یک میلیون و ۸۷۶ هزار و ۵۵۴ نفر تعداد سهامداران حقیقی براساس کدهای فعال بودند.

به گفته ایسنا، افزایش رونق بورس در سایه کاهش سپرده‌های بانکی و رکود بازارهای رقیب و حمایت های دولت از ابتدای سال تا کنون باعث شده است تا تعداد بیشتری افراد عادی جذب این بازار جذاب شوند و سرمایه‌های خرد افراد به سمت بازار بورس سوق پیدا کند و تعداد سهامداران حقیقی حتی نسبت به یک ماه گذشته افزایش قابل توجهی پیدا کند.

براساس اعلام شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، کد‌های حقیقی دارای سهام در بورس از دو میلیون و ۶۰۷ هزار و ۴۸۲ کد در فروردین ماه به ۲ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۳۴کد در اردیبهشت ماه رسیده است که از این میزان کد‌های حقیقی دارای سهام فعال یک‌ میلیون و ۴۶۸ هزار و ۲۶۶ کد و کدهای حقیقی دارای سهام غیر فعال یک میلیون و ۱۹۰ هزار و ۷۶۵ کد است