افزایش تحریم ها بر سوریه

در پی خشونت های دولت سوریه علیه مخالفان این کشور که خواستار تغییرات سیاسی و اجتماعی در این کشور هستند، اتحادیه اروپا برای افزایش فشار بر دولت سوریه تحریم هایش علیه این کشور را تشدید می کند.

وزاری خارجه کشوری های اروپایی در دیداری در بروکسل بر سر محدود کردن سفر و مسدود کردن دارایی های مقام های سوری از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به توافق رسیدند.

فعالان حقوق بشر می گویند نیروهای امنیتی حکومت در مقابله با تظاهرات اعتراضی از ابتدای این اعتراض ها بیش از 800 نفر را کشته اند.