تغییر برنامه سفر اوباما به ایرلند به خاطر فوران آتشفشان

فوران یک آتشفشان در ایسلند برنامه سفر اروپایی باراک اوباما را تغییر داد.

در پی فوران آتشفشان گریمسوتن در روز شنبه، حجم زیادی از خاکستر وارد جو شده است که به سمت بریتانیا در حال حرکت است.

به همین علت، باراک اوباما که در نخستین مرحله سفر اروپایی خود راهی ایرلند شده بود، با نیمه کاره گذاشتن این سفر، یک روز زودتر راهی بریتانیا شد.

اداره هواشناسی بریتانیا از حرکت ابرهای خاکستر به سوی ایرلند شمالی و اسکاتلند خبر داده است و همه فرودگاه های اسکاتلند پروازهای خود را حال تعلیق در آورده اند.

گزارش ها بیانگر توقف پروازهای بریتیش ایرویز، کی ال ام، ایزی جت، ایر لینگوس و چند شرکت هواپیمایی دیگر به اسکاتلند است.

فوران آتشفشان ایافیاتوکتله در سال گذشته به خاطر حجم بالای خاکستر پراکنده شده در جو بزرگ ترین اختلال در ترافیک هوایی اروپا از زمان جنگ جهانی دوم را به همراه داشت.

در جریان این حادثه، حدود ده میلیون مسافر به خاطر لغو پروازهای فرودگاه های مختلف در اروپای غربی سرگردان شدند.