جان بینر: مهار ایران اتمی توهم است

جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران هشدار داده است.

آقای بینر که دوشنبه شب در گردهمایی سالانه آیپک، بزرگ ترین لابی طرفدار اسرائیل در آمریکا سخنرانی می کرد گفت کسانی که فکر می کنند می توانند جلوی نیات یک ایران اتمی را در منطقه بگیرند، "دچار توهم" هستند.

آقای بینر با اشاره با تحولات منطقه خاورمیانه گفت رهبران ایران به خوبی متوجه تفاوت رفتار غرب با لیبی و کره شمالی هستند.

کره شمالی به سلاح هسته ای مجهز است و بر سر برنامه اتمی خود با غرب دچار مشکل است.

آقای بینر گفت: "به کسانی که هنوز درباره تلاش رژیم ایران برای دستیابی به سلاح اتمی شک دارند، می گویم شما به طور وحشتناکی خوشبین هستید."

او ادامه داد: "اگر کسی اینجا فکر می کند که می توان مانع از رفتار تهاجمی و خرابکاری تروریستی ایران مجهز به سلاح اتمی شد، او هم به همین اندازه خوشبین است و حتی ممکن است متوهم باشد."