انتقاد سوریه از تحریم های اتحادیه اروپا

سوریه به شدت از اقدام اتحادیه اروپا در تحریم بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور انتقاد کرده است.

ولید معلم، وزیرخارجه سوریه، در واکنش به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، این اتحادیه را به تلاش برای "تحمیل خواسته های خود" بر این کشور متهم کرد.

آقای معلم گفت: "اروپایی ها امروز صفحه سیاه دیگری به سابقه استعمارگری خود اضافه کرده اند."

اتحادیه اروپا با اعمال تحریم های جدید علیه حکومت سوریه، آقای اسد و نه مقام عالی رتبه این کشور را از سفر به کشورهای عضو منع کرده است.

دارایی های این افراد نیز در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسدود شده است.

اتحادیه اروپا قبل از این یکی از برادران بشار اسد، چهار نفر از بستگان او و چند نفر از اعضای حکومت او را تحریم کرده بود.

این تحریم ها در اعتراض به سرکوب معترضان سوری علیه حکومت بشار اسد اعمال شده است.

آمریکا نیز به تازگی بشار اسد را تحریم کرده است.

گفته می شود بیشتر از ۸۵۰ نفر در خشونت های سوریه کشته شده اند.