آمادگی احمدی نژاد برای کمک اقتصادی و فنی به کشورهای عرب

محمود احمدی نژاد در سخنانی در مراسم افتتاحیه یک طرح نوسازی در پالایشگاه آبادان، ضمن انتقاد از موضع آمریکا در قبال منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ابراز امیدواری کرد "خاورمیانه جدید بدون سلطه آمریکا و بدون وجود رژیم صهیونیستی ایجاد خواهد شد."

وی گفت که کشورهای "استکباری" به ملت های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وعده می دهند که برای ساختن کشورشان، به آنها وام خواهند داد و اظهار داشت که آنان برای این وام، شروط سیاسی گذاشته اند.

آقای احمدی نژاد، که پیش از وقوع انفجار در پالایشگاه آبادان سخن می گفت، خطاب به کشورهای شمال آفریقا و سایر نقاط جهان، گفت: "ملت ایران اعلام آمادگی می کند که تمامی دستاوردهای علمی، صنعتی و کشاورزی خود را بدون هیچگونه درخواستی سیاسی و با شرایط آسان، در اختیار شما قرار دهد."

وی افزود: "ما آمادگی داریم که در ارتباط با صنایع گوناگون به شما کمک کنیم و اگر استکبارگران برای وام دادن به شما، شرط سیاسی می گذارند، ملت ایران این کار را با دوستی انجام می دهد."