آمریکا کمک به قحطی زدگان کره شمالی را بررسی می کند

قرار است روز 3 خرداد (24 مه) رابرت کینگ، فرستاده ویژه دولت آمریکا، همراه با هیاتی از کارشناسان وارد پایتخت کره شمالی شود و کمبود مواد غذایی و امکان از سرگیری کمک های آمریکا به آن کشور را مورد بررسی قرار دهد.

برنامه خواروبار جهانی وابسته به سازمان ملل گفته است که قحطی در کره شمالی بیش از یک چهارم مردم آن کشور را با کمبود شدید مواد غذایی و نیاز مبرم به کمک خارجی مواجه ساخته است.

در عین حال، این نظر نیز مطرح شده است که ممکن است حکومت کره شمالی، که هزینه های سنگینی را به برنامه های نظامی اختصاص می دهد، در صدد باشد با اغراق در زمینه قحطی، از کمک غذایی خارجی برای تامین نیاز ارتش و یا ذخیره سازی خواروبار به منظور تقویت موضع خود در برابر تحریم های احتمالی در آینده سوء استفاده کند.

ایالات متحده دو سال پیش و در پی وخامت روابط با کره شمالی تصمیم گرفت ارسال کمک های غذایی به آن کشور را متوقف کند.

شورای امنیت سازمان ملل یک رشته تحریم های بین المللی را به دلیل برنامه های هسته ای و موشکی کره شمالی علیه آن کشور به اجرا گذاشته است.