'سالانه ۶۰ هزار ایرانی به علت مصرف سیگار می‌میرند'

در آستانه هفته بدون دخانیات در ایران، علیرضا مصداقی نیا، معاون وزیر بهداشت و درمان اعلام کرد "هر ساله ۶۰ هزار ایرانی به دلیل مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند."

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وزیر بهداشت با اشاره به اینکه از هر دو نفر سیگاری یک نفر پس از ۲۰ سال می میرد، اعلام کرد که بیش از ۱۲ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۴ ساله ایران سیگاری هستند.

آقای مصداقی نیا هزینه مصرف سالیانه سیگار را در ایران ۱۷۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.