علی لاریجانی خواهان معرفی وزیر ورزش و سرپرست وزارت نفت شد

علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در جلسه علنی امروز ۳ خرداد (۲۴مه) در پاسخ به تذکرات متعدد نمایندگان در مورد معرفی وزیر امور زیربنایی گفت: "ابتدا باید وظایف وزارتخانه جدید اعلام و این وزارتخانه شناسایی شود و پس از آن وزیر معرفی گردد."

آقای لاریجانی همچنین گفت: "هم‌اکنون وزارت نفت سرپرست ندارد و باید سرپرست برای آن معرفی شود و در مورد وزارت ورزش نیز باید وزیر مد نظر را معرفی کنند که در غیر این صورت مرتکب تخلف شده‌اند."

موضوع نحوه ادغام چند وزارتخانه توسط دولت ایران و تعلل محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران در اجرای مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش، در هفته های اخیر بحث برانگیز بوده است.