اظهارات مهمانپرست درباره رهبر طالبان

رامین مهانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره اخبار منتشر شده در خصوص كشته شدن رهبر طالبان در پاكستان گفت: "اخباری كه در رابطه با كشته شدن ملا محمد عمر منتشر شده، متناقض بوده و هنوز خبر قطعی در اين رابطه به دست ما نرسيده است."

آقای مهمانپرست در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت: "اقداماتی كه در رابطه با افرادی از شبكه القاعده و طالبان صورت می‌گيرد، اهداف ويژه غرب و به‌ويژه آمريكا را در پشت سر خود دارد."

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، "اين مساله نشان‌دهنده بهره‌برداری آمريكا از شرايط منطقه است و علت اصلی انتشار اين‌گونه اخبار، سياست‌های جديدی است كه توسط دولت آمريكا تبيين می‌شود."

به گفته آقای مهمانپرست عمق اصلی اين سياست‌ها ادامه رويكردهای غلط گذشته غرب و آمريكا است.