۵ مقام آمریکایی در فهرست تحریم مجلس ایران

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس طرح تعقیب و تحریم ۵ مقام آمریکایی را در جلسه امروز (سه شنبه ۳ خردادماه )بررسی می کند.

ویلیام راجرز، فرمانده ناو وینسنت آمریکا، جفری هاربسون فرمانده کنونی زندان گوانتانامو، پل برمر فرماندار نظامی آمریکا در عراق از سال ۲۰۰۳، ریچارد پرل از مقامات نظامی آمریکا و ژنرال تامی فرانکس فرمانده نیروی های امریکایی در عراق جزو ۲۶ مقامی هستند که مجلس ایران طرح تعقیب و تحریم آنها را بررسی می کند.