زاکانی: جریان انحرافی به دنبال پرونده‌های اطلاعاتی بود

علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای منتقد دولت در مجلس ایران گروهی از اطرافیان رئیس جمهوری این کشور را متهم کرد که قصد داشته اند "پرونده های سنگین خود را از وزارت اطلاعات بیرون بکشند" و در مورد آنها "با برخی قضات معامله کنند".

آقای زاکانی دوشنبه شب (۲ خرداد) در یک سخنرانی در قم گفت: "مجموعه انحرافی می خواست با نفوذ در وزارت اطلاعات یگان انحرافی برای خود درست کند."

جریان انحرافی، اصطلاحی است که محافظه کاران منتقد دولت، برای اشاره به گروهی از همکاران محمود احمدی نژاد، از جمله اسفندیار رحیم مشایی مورد استفاده قرار می دهند که متهم به عدم تبعیت از رهبر جمهوری اسلامی شده اند.

آقای زاکانی در سخنان دیشب خود تاکید کرد که "مطالبه جدی" حامیان حکومت از محمود احمدی نژاد "حذف" این جریان است و این کار باید در عمل و نه با شعار به اثبات برسد.