بانک جهانی به مصر و تونس کمک می کند

بانک جهانی اعلام کرده است که برای کمک به توسعه اقتصادی مصر و تونس قصد دارد کمک شش میلیارد دلاری به این کشورها ارائه دهد.

رابرت زلیک، رئیس بانک جهانی گفت که چنین اقدام می تواند روند تغییر در این کشورها را تسریع کند.

این کمک در حالی اعلام می شود که سران هشت کشور بزرگ صنعتی جهان (گروه هشت) روز پنجشنبه در فرانسه دیدار خواهند کرد.

قرار است در نشست گروه هشت درباره نحوه همکاری و کمک به برقراری دموکراسی در خاورمیانه بحثو مذاکره شود.