هواپیماهای ناتو بار دیگر پایتخت لیبی را بمباران کردند

هواپیماهای پیمان ناتو مامور اجرای قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی در ساعات شب گذشته نقاطی را در ترابلس، پایتخت لیبی، بمباران کرده اند و به نظر می رسد که هدف این حملات در همان محله ای واقع شده که شب پیش از آن نیز بمباران شده بود.

مقامات لیبی ناتو را به تلاش برای قتل سرهنگ معمر قذافی، رهبر لیبی، و ارعاب ساکنان پایتخت متهم ساخته اند اما سخنگوی ناتو گفته است که این عملیات هوایی در اجرای ماموریت حفاظت از غیرنظامیان در برابر حملات نیروهای دولتی صورت گرفته است.