رئیس پلیس ایران زنان بدحجاب را تهدید به شدت عمل کرد

سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، گفته است که "برخی افراد با بی توجهی و یا به صورت عامدانه، هنجار شکنی می کنند و عرف را زیر پا می گذارند."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای احمدی مقدم در تعریف این هنجارها، اظهار داشته است که نیروی انتظامی، "عرف حجاب" را در نظر می گیرد و انتظار دارد همه از این عرف اطاعت کنند و افزوده است: "متاسفانه برخی افراد به صورت مانکن و بسیار زننده در جامعه حاضر می شوند که نوعی هنجار شکنی به شمار می رود."

فرمانده پلیس ایران گفته که ماموران پلیس از اردیبهشت ماه سال جاری "برخورد با بدحجابی" را آغاز کرده اند و تهدید کرده است که "در صورتیکه به شرایط مطلوب نرسیم، شدت برخوردها افزایش می یابد."