آتشفشان در ایسلند فعالیت دو فرودگاه آلمان را متوقف کرد

تمامی پروازهای ورودی و خروجی از فرودگاه های برمن و هامبورگ در آلمان به خاطر انتشار خاکستر ناشی از فعال شدن یک کوه آتشفشان در ایسلند به حالت تعلیق در آمده است.

مقامات هواپیمایی آلمان هشدار داده اند که احتمال دارد در طول روز چهارشنبه، برخی دیگر از فرودگاه های این کشور از جمله فرودگاه برلین نیز ناگزیر از توقف فعالیت شوند و سازمان کنترل هوایی اروپا توقف پروازها در بخش هایی از دانمارک، جنوب نروژ و سوتد را نامحتمل ندانسته است.

روز سه شنبه، حدود پانصد برنامه پرواز در شمال بریتانیا لغو شد اما گزارش مقامات این کشور حاکی از کاهش سطح خاکستر آتشفشان در این منطقه است.

نخست وزیر ایسلند هم به بی بی سی گفته است که به نظر می رسد فعالیت کوه آتشفشان گریمسوتن رو به کاهش باشد.