لاریجانی رئیس مجلس باقی ماند

در انتخابات هیات رئیسه مجلس که روز چهارشنبه 4 خرداد (25 مه) صورت گرفت، علی اردشیر لاریجانی، نامزد جناح اصولگرا، برای چهارمین سال متوالی و آخرین سال مجلس هشتم به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد.

آقای لاریجانی تنها نامزد تصدی این سمت بود و به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، از ۲۴۴ نماینده که در این رای گیری شرکت کردند، ۲۱۲ نفر به او رای مثبت دادند و بقیه آرا نیز باطله یا سفید اعلام شد.

صادق لاریجانی، برادر رئیس مجلس ریاست قوه قضاییه را در دست دارد.

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی، در این انتخابات، محمد رضا باهنر، با ۱۸۳ رای از مجموع ۲۵۰ رای، به عنوان نایب رئیس اول، و شهاب الدین صدر با ۱۳۱ رای به عنوان نایب رئیس دوم مجلس انتخاب شدند.

روز گذشته، در رای گیری جناح اصولگرای مجلس، آقایان صدر و باهنر به ترتیب به ۱۳۱ و ۱۰۷ رای اعضای این جناح دست یافتند و محمد حسن ابوترابی فرد، که در سال گذشته نایب رئیس اول بود، تنها ۹۰ رای کسب کرد.