وزیر دارایی فرانسه به دنبال ریاست بر صندوق بین المللی پول

کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه نامزدی خود را برای احراز ریاست صندوق بین المللی پول اعلام کرده است.

در یک کنفرانس خبری خانم لاگارد گفت که اگر به این سمت انتخاب شود، از تمامی تجارب خود به عنوان وکیل، مدیر کسب و کار، وزیر و همچنین یک زن استفاده خواهد کرد.

دومینیک استراوس کان رسما به اقدام به سوء رفتار جنسی و تلاش برای تجاوز به مستخدمه‌ هتلی در نیویورک متهم شده است. او این اتهام ها را بی اساس می داند.