نیروی زمینی سپاه تجهیزات ضد زره دریافت کرد

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران تایید کرد که مهمات ضد زره جدید به این نیرو تحویل شده است.

محمد پاکپور با اعلام این خبر گفت که "امروز مهمات مقابله با تمامی زره پوش های موجود در منطقه را در اختیار داریم."

به گزارش خبرگزاری فارس مهمات ۱۲۵ و ۱۰۵ میلی متری ضد زره "ثاقب" اخیرا در مرکز مهمات سازی سازمان صنایع دفاع به تولید انبوه رسیده است.

گفته می شود که این مهمات با ویژگی سرعت ۵ برابر صوت، قادر است انواع زره های واکنشی نسل جدید و پیشرفته چند لایه را منهدم کند.