"ساخت" ناوشکن در نیروی دریایی ارتش ایران

فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران می گوید که این نیرو اقدام به ساخت ناوشکن کرده است.

دریادار حبیب الله سیاری گفت که هیچ تجربه ای برای ساخت ناوشکن در ایران وجود نداشت اما کارشناسان ایرانی توانستند این مسیر را "با موفقیت" طی کنند.

وی افزود سند راهبردی نیروی دریایی تدوین شده است که هدف از آن گسترش حضوری دریایی در آبهای آزاد و بین المللی است.

دریادار سیاری همچنین گفت که این نیرو با حضور در دریای خزر، منطقه ۲۰ درصدی خود را تحت کنترل دارد.

وی تاکید کرد که ساخت زیردریایی برای حضور در آب های بین المللی هم اکنون در حال انجام است.