دستگیری یک رئیس مافیا در ایتالیا

رئیس یکی از باندهای مافیایی ایتالیا بعد از ۹ سال تعقیب و گریز دستگیر شد.

پلیس اعلام کرد که این مرد جوزپه دل آکوئیلا یکی از رهبران سندیکای مافیایی کامورا است.

او در یکی از ویلاهای مستحکم خود در جنوب شهر ناپل بازداشت شده است.

دل آکوئیلا به اخاذی، سرقت و پول شویی متهم شده است.