مهدوی کنی: فقیه به تنهایی نمی تواند همه امور را بررسی کند

محمدرضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان رهبری ایران می گوید: " امام (آیت الله خمینی) قائل نبودند که یک فقیه باید به تنهایی همه امور را بررسی کند."

او دلیل این موضوع را دشواری اداره کردن کشور با سلایق و توقعات مختلف مردم ذکر کرده است.

آقای مهدوی کنی همچنین گفت: "جریان انحرافی کارهای اجرایی انجام می دهد و موفق نخواهد شد."

وی با اشاره به انتخابات مجلس نهم که اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد، از مسئولان خواست که به خاطر حفظ انقلاب "به جان هم نیفتند".