مغایرت بودجه ابلاغی دولت با مجلس

احمد توکلی، نماینده مجلس ایران گفت که برخی از بندهای بودجه ابلاغی دولت به دستگاه ها با آن چه که مجلس تصویب کرده مغایرت دارد.

آقای توکلی افزود تخصیص بودجه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور که پیش از این در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس حذف شده بود، از جمله این موارد است.

پیشتر در کمیسیون تخصیص بودجه، بخش های فرهنگی خارج از کشور که در ذیل سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی قرار نمی گیرند، حذف شده بود اما در بودجه ابلاغ شده توسط رئیس جمهوری هجده درصد از بودجه استان ها به مسایل فرهنگی خارج از ایران اختصاص دارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس هم در پاسخ به تذکر این نماینده مجلس گفته است که "من این را پیگیری می کنم و اگر مشکلی بود آن را حل خواهیم کرد."