فرانسه برای میزبانی گروه ۸ آماده می شود

نشست رهبران هشت کشور صنعتی جهان یکشنبه در فرانسه برگزار می شود.

قیام های مردمی در جهان عرب، بحران اتمی در ژاپن، نظارت بر اینترنت، اقتصاد جهانی و تغییرات آب و هوایی در برنامه کاری رهبران گروه ۸ قرار دارد.

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا که به اروپا سفر کرده است، پس از به اتمام دیدار از بریتانیا راهی فرانسه می شود تا در این نشست شرکت کند.

رهبران جدید تونس و مصر از جمله مهمانان نشست گروه ۸ هستند.

تحلیلگران می گویند ظهور قدرت های اقتصادی جدید در جهان و حضور نداشتن آنها در گروه ۸ جامعیت بین المللی این گروه را زیر سوال برده است.

در این حال، بروز بحران اتمی در ژاپن و ناآرامی های خاورمیانه و شمال آفریقا به این گروه امکان داده تا بار دیگر اهمیت خود را روابط جهانی نشان دهد.

باراک اوباما چهارشنبه با رد کاهش اهمیت گروه ۸ به خاطر افزایش قدرت چین و هند، تاکید کرد نفوذ جهان غرب به پایان نرسیده است.

او گفت: "گفته می شود این کشورها (چین و هند) آینده جهان را نمایندگی می کنند و دوره رهبری ما سپری شده است. این ادعا غلط است. دوره رهبری ما همین حالاست."