پلیس گرجستان با معترضان درگیر شد

پلیس ضدشورش در گرجستان تجمع تظاهرکنندگان مخالف در برابر ساختمان پارلمان در شهر تفلیس را بر هم زده است.

پلیس برای متفرق کردن تجمع کنندگان از گاز اشک آور و فشار آب استفاده کرد.

بعضی از تظاهرکنندگان با استفاده از چوب با پلیس مقابله کردند.

مقام های دولتی پیش تر تهدید کرده بودند که تجمع مخالفان در برابر پارلمان را پیش از برگزاری مراسم روز استقلال در روز پنجشنبه بر هم خواهند زد.

تفلیس در هفته گذشته شاهد تظاهرات روزانه معترضانی است که خواهان کناره گیری میخائیل ساکاشویلی از ریاست جمهوری هستند.

مخالفان می گویند آقای ساکاشویلی نتوانسته با فقر مبارزه کند و او را متهم می کنند که در پی انحصاری کردن قدرت است.