افزایش احتمال ریاست وزیر دارایی فرانسه بر صندوق بین المللی پول

دیپلمات ها از افزایش حمایت بین المللی از ریاست کریستین لارگارد، وزیر دارایی فرانسه بر صندوق بین المللی پول خبر داده اند.

خانم لاگارد قصد دارد جایگزین دومینیک استراوس کان شود که پس از رسوایی جنسی و بازداشت در آمریکا از سمت خود استعفا داد.

آقای استراوس کان پیش تر وزیر دارایی فرانسه بود.

خانم لاگارد از حمایت اعضای اتحادیه اروپا برخوردار است و دیپلمات ها از احتمال حمایت ایالات متحده از او خبر داده اند.

تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است کاخ سفید هنوز در این باره تصمیم نگرفته است.

به گفته آقای گایتنر، آمریکا هم خانم لاگارد و هم آگوستین کارستنز، رئیس بانک مرکزی مکزیک را نامزدهای مناسبی برای ریاست صندوق بین المللی پول می داند.

به طور سنتی، ریاست صندوق بین المللی پول با اروپایی ها و ریاست بانک جهانی با آمریکاست اما در سال های اخیر برزیل و دیگر قدرت های اقتصادی نوظهور خواهان تغییر این رویه شده اند.

هیات مدیره صندوق بین المللی پول تا پایان ژوئن رئیس جدید این نهاد بین المللی را انتخاب می کند.