تلاش شرکت اسرائیلی برای توضیح فروش تانکر به ایران

یک شرکت اسرائیلی که از سوی دولت آمریکا به خاطر فروش تانکر نفت به ایران تحریم شده است روز چهارشنبه سعی کرد در این باره توضیح دهد.

اتهامات علیه شرکت اوفر برادرز باعث شگفتی در اسرائیل شده است.

موتی شِرف سخنگوی اوفر برادرز به رادیو اسرائیل گفت که فهرست دولت آمریکا از شرکت هایی که به کشورهای تحت تحریم وابسته هستند از جمله شرکت های پوششی ایران را بررسی کرده بود و بعد در سپتامبر گذشته یک قرارداد فروش 8.5 میلیون دلاری را امضا کرده بود.

او گفت که شرکت مشتری، به نام "کریستال شیپینگ" که در امارات متحده عربی مستقر است در این فهرست دیده نمی شد.