تحولات خاورمیانه در دستور کار اجلاس رهبران گروه ۸

اجلاس سالانه رهبران کشورهای گروه ۸ در شهر دوویل فرانسه تشکیل می شود و تحولات اخیر در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از جمله موضوعاتی است که در دستور کار اجلاس قرار دارد.

از دیگر موضوعات مورد بررسی در اجلاس رهبران گروه ۸ - متشکل از آمریکا، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا به علاوه روسیه - پی آمدهای آسیب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما ژاپن و چگونگی حل مشکلات اقتصادی جهان است.

به گفته خبرنگار بی بی سی، چگونگی برخورد با بن بست موجود در لیبی و واکنش نسبت به انقلاب های اخیر در مصر و تونس اجلاس سال جاری را با چالش های کم سابقه ای مواجه کرده است.