بمبگذاری در برابر ساختمانهای دولتی درچین

وقوع انفجارهایی در شهر بوژو، استان زینانگژی در شرق چین، چندین نفر را زخمی کرده و خساراتی به بار آورده است.

براساس گزارش منابع خبری محلی، چند دستگاه اتومبیل بمبگذاری شده در مقابل ساختمان دادستانی و دست کم یک ساختمان دولتی دیگر در این شهر منفجر شده است.

هنوز جزئیات بیشتری در این زمینه در دست نیست و از هویت و انگیزه بمبگذاری نیز گزارشی مخابره نشده است.