حسین کروبی: پدرم نتوانسته حتی دقایقی از منزل خارج شود

حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، در مصاحبه ای با سایت جرس گفته است که طی صد روزی که از حصر خانگی پدر و مادر او گذشته، پدرش نتوانسته حتی برای دقایقی از خانه خارج شود هر چند به مادرش اجازه خروج برای درمان و جستجوی مسکن داده شده است.

حسین کروبی افزوده است که تنها هفته گذشته، ماموران امنیتی برای اولین بار طی صد روز گذشته، آقای کروبی را برای هواخوری به محوطه محل سکونت او بردند اما او اجازه خروج از این محل را نداشته است.

به گفته وی، مهدی کروبی به هیچ وسیله ای برای ارتباط با سایرین دسترسی ندارد و چندین مامور امنیتی به طور دایم در محل سکونت او حضور دارند.