انفجار در استانبول چندین نفر را زخمی کرد

در یکی از مراکز پر ازدحام خرید در شهر استانبول در ترکیه انفجاری روی داده است.

هنوز مقامات رسمی در مورد علت این انفجار، که چندین نفر را هم زخمی کرده، اظهار نظری نکرده اند.

انفجار روز پنجشنبه سه هفته قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه گزارش می شود.