کرایه بیشتر برای روشن کردن کولر

رئیس اتحادیه تاکسی سرویس‌های اهواز گفت، در صورت درخواست مسافر، راننده موظف به روشن کردن کولر خودرو است که به این ترتیب ۱۵ درصد به نرخ کرایه افزوده می شود.

مهدی قاطع همچنین با انتقاد از سهمیه کم بنزین تاکسی سرویس‌ها تاکید کرده است که این سهمیه برای خودروهای فعال در آژانس ها فقط ۳۰۰ لیتر در ماه است.

وی افزود، کارت‌های سوخت بسیاری از تاکسی سرویس‌ها از تعداد خودروهای فعال در آژانس کمتر است.