'حجم نقدینگی در ایران به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسید'

یکی از نمایندگان مجلس ایران می گوید که حجم نقدینگی این کشور به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمد رضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که در ابتدای سال ۱۳۸۴ حجم نقدینگی در حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که در صورت اجرای دقیق قانون باید در پایان سال ۱۳۸۹ این مقدار به ۳۵ میلیارد تومان کاهش می یافت.

آقای خباز همچنین گفت که اختلاف قیمت سکه در بانک مرکزی و بازار نشان می دهد که دولت برای کاهش حجم نقدینگی برنامه ای ندارد.

گزارش خبرگزاری مجلس ایران حاکی است که نه تنها تکلیف قانونی دولت ایران برای کاهش ۵۰ درصدی نقدینگی عملی نشده، بلکه این شاخص بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است.