تظاهرات بزرگ طرفداران مقتدی صدر در بغداد

ده ها هزار نفر از طرفداران مقتدی صدر، روحانی شیعه عراقی، با برگزاری یک راهپیمایی در بغداد، با ادامه حضور سربازان آمریکایی در این کشور بعد از پایان سال جاری میلادی، مخالفت کرده اند.

مقتدی صدر در گفتگو با بی بی سی عربی تهدید کرد که اگر سربازان آمریکایی به طور کامل از عراق خارج نشوند، طرفداران او بار دیگر اسلحه به دست خواهند گرفت.

مقام های آمریکایی آقای صدر را متهم کرده اند که بعد از تهاجم نیروهای تحت رهبری آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ میلادی، خشونت های فرقه ای در این کشور را برانگیخت.

آقای صدر ۴ سال گذشته را در یک تبعید خود خواسته سپری کرد و عمدتا در ایران بود اما اخیرا برای حضور در عرصه سیاسی عراق فعالیت خود را آغاز کرده است.