وزیر اطلاعات ایران: موج بیداری اسلامی به آمریکا هم می رسد

وزیر اطلاعات ایران حرکتهای اعتراضی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نشات گرفته از انقلاب اسلامی در ایران دانسته و گرایش این حرکت ها به دموکراسی غربی را رد کرده است.

حیدر مصلحی در سخنانی در کرج گفته است: "اگر اندیشمندان بررسی کنند، خواهند فهمید که انقلابی که در مصر شکل گرفته از نوع انقلاب اسلامی ایران است و همچنان هم این الگو در حال فراگیری در کشورهای جهان است."

به گزارش رادیو و تلویزیون دولتی ایران، آقای مصلحی به عنوان دلیل نظر خود گفت: "اگر انقلاب های شکل گرفته از نوع آمریکایی بود که اینقدر مسئولان کشورهای استعمارگر به منطقه سفر نمی کردند و به دنبال جذب هوادار برای خود نبودند."

وزیر اطلاعات ایران افزود: "براساس بررسی های ما، بیداری اسلامی به کشورهای اروپایی و آمریکا خواهد رسید همانگونه که اکنون حرکت های اعتراضی در فرانسه و اسپانیا هم مشاهده شده است."

شماری از تحلیلگران غربی حرکت های اعتراضی منطقه را نشانه تمایل به دموکراسی دانسته اند و برخی نیز روش های به کار رفته در این اعتراضات، از جمله کاربرد ارتباط اینترنتی برای خبررسانی را با شیوه های مورد استفاده در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مقایسه کرده اند.