مخالفان حکومت یمن برای تظاهرات بزرگ آماده می شوند

مخالفان علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری یمن، به منظور وادار کردن او به کناره گیری از قدرت از مردم دعوت کرده اند در تظاهرات بزرگی در صنعا، پایتخت، و سایر شهرهای این کشور شرکت کنند در حالیکه درگیری مسلحانه بین نیروهای دولتی و افراد قبایل عمده این کشور در بخشی از پایتخت ادامه دارد.

این درگیری طی یک هفته گذشته ادامه داشته و گفته می شود بیش از یکصد تن دز جریان آن جان خود را از دست داده اند.

در حالیکه رئیس جمهوری یمن هشدار داده است که در صورت کناره گیری، کشور گرفتار جنگ داخلی می شود، تشکل های مخالف، با رد این ادعا، همچنان می کوشند مانند حرکت های اعتراضی در شماری دیگر از کشورهای منطقه، تظاهرات خود را بدون توسل به خشونت برگزار کنند.

درگیری در صنعا باعث شده است تا شماری از سفارتخانه های خارجی کارمندان غیر ضرور و اعضای خانواده دیپلمات های خود را از یمن خارج کنند و فشارهای بین المللی، از جمله از سوی کشورهای غربی، بر علی عبدالله صالح برای انتقال مسالمت آمیز قدرت افزایش یافته است.