رهبران گروه ۸ خواهان کناره گیری سرهنگ قذافی از قدرت شدند

رهبران کشورهای صنعتی گروه ۸ در نشست خود در فرانسه با صدور بیانیه ای خواستار کناره گیری معمر قذافی، رهبر تحت فشار لیبی از قدرت شدند.

دولت روسیه که از نحوه اجرای عملیات نظامی ناتو در لیبی انتقاد کرده است، می گوید قبول دارد که سرهنگ قذافی به کلی مشروعیت قدرت خود را از دست داده است.

مقامات روسیه گفتند که آماده اند تا با میانجیگری، راه خروج سرهنگ قذافی از لیبی را فراهم کنند.

رهبران این هشت قدرت اقتصادی همچنین برنامه ای به ارزش ۲۰ میلیارد دلار را برای حمایت از اصلاحات اقتصادی و سیاسی در شمال آفریقا و خاورمیانه مورد بررسی قرار دادند.