بریتانیا ۴ هلیکوپتر جنگی آپاچی به لیبی می فرستد

بریتانیا با موافقت نخست وزیر این کشور تصمیم گرفته است که برای کمک به ماموریت نیروهای بین المللی در لیبی، چهار دستگاه هلیکوپتر جنگی آپاچی به این کشور اعزام کند.

در صورتی که این هلیکوپترها به کار گرفته شوند نیروهای بین المللی مستقر در لیبی قادر خواهند بود با سرعت بیشتر اهداف کوچکتری را در مناطق شهری هدف قرار دهند.

انتظار می رود که این هلیکوپترهای آپاچی در طی چند روز آینده به کار گرفته شوند.

دولت بریتانیا می گوید اطلاعات موجود حاکی است که سرهنگ قذافی "متواری" شده است و با این باور که در بیمارستان از امنیت برخوردار است، برای اختفا از بیمارستانهای طرابلس استفاده می کند.

در همین حال از یک دیپلمات روس نقل شده است که کشورش می تواند با میانجی گری، امکان خروج سرهنگ قذافی از لیبی را فراهم کند.