سربازان سازمان ملل در لبنان هدف بمبگذاری قرار گرفتند

یک کاروان حامل نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در جنوب لبنان هدف بمبگذاری قرار گرفته است.

این سربازان پاسدار صلح همگی ایتالیایی بوده اند.

منابع نظامی در ابتدا گفتند که بر اثر انفجار این بمب که کنار جاده کار گذاشته شده بود، یک سرباز کشته شده است، اما بعد وزیر دفاع ایتالیا اعلام کرد که انفجار تلفاتی نداشته اگر چه چند نفر مجروح شده اند.

انفجار در مسیر جاده اصلی منتهی به شهر صیدا در جنوب لبنان رخ داد.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.

حدود ۱۲ هزار نیروی پاسدار صلح سازمان ملل متحد در لبنان استقرار دارند و ایتالیا در میان کشورهای مختلف، بیشترین مشارکت را در تامین این نیرو دارد.